פרזול לחלונות פתיחה

זוג מספריים אנטי מגנטי
מק"ט
מק"ט 203   מספריים "10
מק"ט 204   מספריים "12
מק"ט 205   מספריים "16
מק"ט 205-1   מספריים "20
מק"ט 206   מספריים "24
 
מק"ט 208   מספריים נירוסטה 304 "8
מק"ט 208-1   מספריים נירוסטה 304 "10
מק"ט 208-2   מספריים נירוסטה 304 "12
מק"ט 208-3   מספריים נירוסטה 304 "16
מק"ט 208-4   מספריים נירוסטה 304 "20
מק"ט 208-5   מספריים נירוסטה 304 "24
זוג מספריים אנטי מגנטי